CAHİT YILMAZ KİMDİR?

GENEL CERRAHİ UZMANI

Doç.Dr. Hüseyin Cahit Yılmaz

Kent Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı ve Karaciğer Nakli Bölümü

Adres: 8229/1 Sokak No:56 Çiğli İZMİR

Telefon: + 90 232 398 11 39

E-Posta: cahityilmaz@hotmail.com

Doğum Tarihi: 1969

Doğum Yeri: Lüleburgaz, Kırklareli Türkiye

Medeni Hali: Evli ve iki çocuk babası

Lise: Yunus Emre Lisesi, Eskişehir 1986 – Diploma

Üniversite: Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Bursa 1992 – Mezuniyet

İhtisas: Ege Üniversitesi Genel Cerrahi A.D. İzmir 1998-Uzman

Deneyim

Genel Cerrahi Uzmanı Genel Cerrahi Kliniği, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İzmir, 10/1998- 02/1999

Genel Cerrahi Uzmanı İskenderun Deniz Hastanesi 02/99 – 06/2000

Genel Cerrahi Uzmanı Erzurum Numune Hastanesi 07/2000 – 12/2003

Observer Genel Cerrahi Uzmanı Department of Organ Transplantation University of Texas, Houston. Baylor College of Medicine 10/2001-01/2002

Genel Cerrahi Uzmanı Kent Hastanesi 01/2004- Halen

Genel Cerrahi Uzmanı Karaciğer Nakli Merkezi Kent Hastanesi 05/2010-Halen

Ödüller

1. International Liver Transplantation Society Annual Congress, Valencia, 2011. Selected poster presentation Award Feasibility of duct-to-duct biliary reconstruction in pediatric left lobe liver transplantation . Yilmaz C, Onen Z, Duygu O, Aksu G, arikan C, Alper M, Zeytunlu M, Kilic M

2. International Liver Transplantation Society Annual Congress, San Francisco, 2012. Young Investigator Award Sirolimus in pediatric liver transplantation: A single center experience Arikan C, Onen Z, Duygu O, Yilmaz C, Zeytunlu M, Alper M, Kilic M

Yayınlar

1. Turkish Journal of Gastroenterohepatology 6-4;280-2,1995 Coker A, Kilic M, Korkut M, Ersin S, Yilmaz C, Yuce G Benign tumors of the gallbladder

2. Parathyroid Adenomas: 36 cases (single center experience) Yetkin E, Coker A, Kilic M, Kabalak T, Yilmaz C, Tuzun M Turkish Journal of Surgery 12:3; 88-90, 1996

3. Rhino-Orbita-Maxillary Mucormycosis after liver transplantation A Case Report Farajov R, Aydın O, Yilmaz C, Iakobadze Z, Doganay L, Camli D, Demireller A, Kucukgil SC, Kilic M Transplantation Proceedings 48, 3210-3213, 2016

4. Live donor liver transplantation for a child presented with severe hepatopulmonary syndrome and nodular liver lesions doe to Abernethy malformation Yilmaz C, Onen Z, Farajov R, Duygu OS, Doganay L, Yuksel A, Alper M, Zeytunlu M, Arikan C, Kilic M Pediatric transplantation 1-3, 2016

5. Liver transplantation for hepatocellular carcinoma: Kent hospital experience Yilmaz C Journal of Gastrointestinal Cancer 10.1007/s12029-017-9964-3, 2017

6. Living-Donor Liver transplantation for Budd- Chiari Syndrome: Case series Karaca C, Yilmaz C, Ferecov R, Iakobadze Z, Kilic K, Caglayan L, Aydogdu S, Kilic M Transplantation Proceedings 49, 1841-1847, 2017

7. Hepatitis B and hepatocellular carcinoma recurrence after living donor liver transplantation: The role of the Milan criteria Sezgin Vatansever 1 ,Rasim Farajov 2 ,Hüseyin Cahit Yılmaz 2 ,Murat Zeytunlu 2 ,Zehra Betül Paköz 3 ,Murat Kılıç 2 1 Department of Gastroenterology, İzmir Katip Çelebi University Atatürk Training and Research Hospital, İzmir, TurkeyDepartment of Gastroenterology, İzmir Katip Çelebi University Atatürk Training and Research Hospital, İzmir, Turkey 2 Department of Liver Transplantation, Kent Hospital, İzmir, Turkey 3 Department of Gastroenterology, Tepecik Training and Research Hospital, İzmir, Turkey Turk J Gastroenterol 2019; 30: 75-80 DOI: 10.5152/tjg.2018.18794

8. Duct-to Duct Biliary Reconstruction in Pediatric Split-Liver Transplantation Yilmaz C, Karaca C, Ferecov R, Iakobadze Z, Kilic K, Tosun A, Kilic M Liver Transpl. 2018 Mar;24(3):432-435.

Bildiriler

1.Yilmaz C, Onen Z, Duygu O, Aksu G, arikan C, Alper M, Zeytunlu M, Kilic M Feasibility of duct-to-duct biliary reconstruction in pediatric left lobe liver transplantation . Joint International Congress of ILTS,ELITA and LIGACE June-2011, Valencia, Spain

2. Alper M, Yilmaz C, Onen Z, Duygu O, aksu G, arikan C, Zeytunlu M, Kilic M Evaluation of results of hepatic artery reconstructions in liver transplantation Joint International Congress of ILTS,ELITA and LIGACE June-2011, Valencia, Spain

3. Arikan C, Doganay L, Onen Z, Duygu O, aksu G, Yilmaz C, Zeytunlu M, Alper M, Kilic M EBV infection in EBV seropositive young children after liver transplantation Joint International Congress of ILTS,ELITA and LIGACE May-2012, San Francisco, CA, USA

4. International Liver Transplantation Society Annual Congress, San Francisco, 2012. Young Investigator Award Sirolimus in pediatric liver transplantation: A single center experience Arikan C, Onen Z, Duygu O, Yilmaz C, Zeytunlu M, Alper M, Kilic M

5. Hepatosellüler Karsinomda Karaciğer Nakli Sonuçları: Milan Dışı Grup Nakil Olmamalı Mı? Rasim Farajov, Zafer Önen,Çiğdem Arıkan,Cahit Yılmaz,Onur Duygu,Latife Doğanay,Mehmet Alper,Murat Zeytunlu,Murat Kılıç İzmir Kent Hastanesi Organ Nakli Merkezi,Karaciğer Nakli Bölümü,İZMİR 9. Ulusal Hepatoloji Kongresi Sözlü Bildiri 2013

6. Onen Z, Yilmaz C, Farajov R, arikan C, Alper M, Kilic M, Zeytunlu M Reduced segmental graft for infants: An alternative for the infants who need liver transplantation 7. Congress of the International Pediatric transplant Association(IPTA) Warsaw, Poland, 2013

7. Arikan C, Onen Z, Duygu O, Yilmaz C, Zeytunlu M, Alper M, kilic M Frequency of posttransplant brain injury in children with acute liver failure Joint International Congress of ILTS,ELITA and LIGACE June-2013, Sydney, Australia

8. Arikan C, Onen Z, Duygu O, Zeytunlu M, Yilmaz C, Alper M, Kilic M Outcomes after Living Donor Liver Transplantation for Pediatric Acute Liver failure:Single Center Experience Joint International Congress of ILTS,ELITA and LIGACE June-2013, Sydney, Australia

9. Farajov R, Onen Z, Yilmaz C, Duygu O, Aksu G, Doganay L, Arikan C, Alper M, Zeytunlu M, Kilic M Live donor liver transplantation for Budd-Chiari Syndrome Joint International Congress of ILTS,ELITA and LIGACE June-2014, London, U.K.

10. Arikan C, Onen Z, Farajov R, Duygu O, Zeytunlu M, Yilmaz C, Kilic M Successful posttransplant long term immune response to live virus vaccines in children Joint International Congress of ILTS,ELITA and LIGACE June-2015, Chicago, USA

11. Onen Z, Farajov F, Yilmaz C, Duygu O, Arikan C, Alper M, Kilic M Zeytunlu M Donor safety ıs the factor for success in live donor liver transplantation a single center experience Joint International Congress of ILTS,ELITA and LIGACE June-2015, Chicago, USA

12. Yilmaz C, Onen Z, Farajov R, Duygu O, Aksu G, Alper M, Zeytunlu M, Arikan C, Kilic M Feasibility and outcome of duct-to-duct biliary reconstruction in pediatric left lobe liver transplantation Joint International Congress of ILTS,ELITA and LIGACE June-2015, Chicago, USA

13. Duct-to-duct biliary reconstruction in live donor pediatric left lobe liver tranplantation Yilmaz C., Zaza Iakobadze M.D., Rasim Farajov M.D., Can Karaca M.D., Kamil Kilic M.D., Gulay Aksu R.N., Adnan Tosun R.N., Mert Akan M.D., Sema Aydoğdu M.D., and Murat Kilic M.D. Joint International Congress of ILTS,ELITA and LIGACE May-2017, Prague, Czechia

14. Liver Transplantation for Acute Liver Failure (ALF) Rasim Farajov M.D., Zaza Iakobadze M.D., Can Karaca M.D., Cahit Yilmaz M.D., Kamil Kilic M.D., Gulay Aksu R.N., Adnan Tosun R.N., Mert Akan M.D., Sema Aydoğdu M.D., and Murat Kilic M.D. Joint International Congress of ILTS,ELITA and LIGACE May-2017, Prague, Czechia

15. Hepatic Venous Reconstruction on a Previously Stented Vena Cava Inferior: Report of a Case with Budd – Chiari Syndrome Can Karaca M.D., Cahit Yilmaz M.D., Zaza Iakobadze M.D., Rasim Farajov M.D., Kamil Kilic M.D., Gulay Aksu R.N., Adnan Tosun R.N., and Murat Kilic M.D. Joint International Congress of ILTS,ELITA and LIGACE May-2017, Prague, Czechia

16. Liver Transplantation for Hepatocellular Carcinoma (HCC) Rasim Farajov M.D., Cahit Yilmaz M.D., Zaza Iakobadze M.D., Can Karaca M.D., Kamil Kilic M.D., Gulay Aksu R.N., Adnan Tosun R.N., Mert Akan M.D., and Murat Kilic M.D. Joint International Congress of ILTS,ELITA and LIGACE May-2017, Prague, Czechia

17. Reduced Left Lateral Sector Grafts for Infants Weighing Less Than 10 Kilograms Iakobadze Z. 1 , Yilmaz C. 1 , Farajov R. 1 , Karaca C. 2 , Kilic K. 3 , Tosun A. 1 , Kul G. 1 , Kilic M. 1 1 Izmir Kent Hospital, Liver Transplantation, Izmir, Turkey, 2 Izmir University of Economics, Faculty of Medicine, Izmir, Turkey, 3 Izmir Kent Hospital, Plastic Surgery, Izmir, Turkey Joint International Congress of ILTS, ELITA & LICAGE being held 23-26 May 2018 in Lisbon, Portugal.

18. Duct to Duct Biliary Reconstruction in Pediatric Split Liver Transplantation Farajov R. 1 , Karaca C. 2 , Iakobadze Z. 1 , Yilmaz C. 1 , Kilic K. 3 , Tosun A. 1 , Kul G. 1 , Kilic M. 1 1 Izmir Kent Hospital, Liver Transplantation, Izmir, Turkey, 2 Izmir University of Economics, Faculty of Medicine, İzmir, Turkey, 3 Izmir Kent Hospital, Plastic Surgery, Izmir, Turkey Joint International Congress of ILTS, ELITA & LICAGE being held 23-26 May 2018 in Lisbon, Portugal.

19. Abernethy Syndrome Presenting with Hepatopulmonary Syndrome, Hematuria and Multiple FNHs Farajov R. 1 , Iakobadze Z. 1 , Yilmaz C. 1 , Karaca C. 2 , Kilic K. 3 , Kul G. 1 , Tosun A. 1 , Kilic M. 1 1 Izmir Kent Hospital, Liver Transplantation, Izmir, Turkey, 2 Izmir University of Economics, Faculty of Medicine, Izmir, Turkey, 3 Izmir Kent Hospital, Plastic Surgery, Izmir, Turkey Joint International Congress of ILTS, ELITA & LICAGE being held 23-26 May 2018 in Lisbon, Portugal.

doctor

Genel Cerrahi Uzmanı Doç.Dr. H. Cahit YILMAZ...